Nontapat N.


เทคนิคการฝึกไตรกีฬาของผมคือ การหายอดโค้ชให้เจอแล้วเชื่อแบบหมดใจ บวกกับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการฝึกกีฬาอื่นๆที่เขียนโดยโค้ชของนักกีฬาระดับโลก