Mikkienu


เวลาวิ่งระยะไกล แทนที่จะมองไปข้างหน้าไกล ๆ จะท้อถอย ก็ให้มองยอดไม้หรือนับเสาไฟไปเพื่อลดความท้อ ระหว่างทางถ้าอากาศร้อนมาก ๆ ก็เล่นฟองน้ำราดตัวเพื่อความบันเทิงระหว่างทาง