เมธา ลิมเพชรากุล


การฝึกซ้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดี แต่เป้าหมายที่ขาดการวางแผน ก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นแค่ความหวัง อย่างไรก็ดี การวางแผนนั้นควรจะมีแผนสำรองเอาไว้ด้วย เผื่อมันไม่เป็นไปตามแผนนั้นๆ