ร.ท.พิพัฒน์พน อิงคนนท์ แชมป์


ซ้อมให้เต็มที่ มีสมาธิก่อนการแข่ง ฝึกฝนการอยู่กับตัวเอง ทำให้เต็มที่และเพลิดเพลินไปกับการแข่งขัน