บันทึกหลังแข่ง : TOA Supershield RockMan Triathlon ห้วยไม้เต็ง

ผมห่างหายจากการแข่งขันไตรกีฬาไปกว่าสามเดือน และงานแข่งไตรกีฬาที่ผมสมัครไว้ก็อยู่เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเท่านั้น ทำให้เริ่มคิดถึงการแข่งขันเพราะห่างไปนาน อ่านต่อ

เริ่มจากศูนย์ จนถึงวันแข่งไตรกีฬาครั้งแรก

จากวันที่คิดเริ่มเล่นไตรกีฬา ผ่านกันฝึกซ้อมมาระยะเวลาหนึ่ง จนถึงประสบการณ์การแข่งขันไตรกีฬาครั้งแรก สิ่งนี้ทำให้ผมอยากเขียนบันทึกไว้เลยครับ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมการแข่งขันไตรกีฬา ทุกอย่างดูใหม่หมด อ่านต่อ