บันทึกหลังแข่ง : TOA Supershield RockMan Triathlon ห้วยไม้เต็ง

ผมห่างหายจากการแข่งขันไตรกีฬาไปกว่าสามเดือน และงานแข่งไตรกีฬาที่ผมสมัครไว้ก็อยู่เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเท่านั้น ทำให้เริ่มคิดถึงการแข่งขันเพราะห่างไปนาน อ่านต่อ