สถานที่ฝึกซ้อมว่ายน้ำที่ Taco Lake Open Water Swimming Course

ไม่ต้องขับรถไปซ้อมว่ายน้ำ Open Water ที่ต่างจังหวัดไกล ๆ อีกแล้ว เมื่อบึงตะโก้ เปิดให้นักไตรกีฬาได้มีสถานที่ฝึกซ้อมว่ายน้ำแบบ Open Water ในบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพ อ่านเพิ่มเติม “สถานที่ฝึกซ้อมว่ายน้ำที่ Taco Lake Open Water Swimming Course”