สนามแข่งขันไตรกีฬาในปี 2017

รายการแข่งขันไตรกีฬาที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยของปี 2017 ใครอยากจะไปแข่งสนามไหน จะได้เตรียมตัวสมัครและเตรียมตัวซ้อมกันได้ล่วงหน้า

มกราคม

15 มกราคม 2017 (อาทิตย์) รายการ Tri Dash Bangkok (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามกอล์ฟบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (GPS Location 13.540939,100.6699573)
 • ไตรกีฬา ว่ายน้ำ 400 เมตร (สระว่ายน้ำ), ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร

22 มกราคม 2017 (อาทิตย์) รายการ TOA Rockman Tri Paradise (ปิดรับสมัคร)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : อินเลญา จังหวัดราชบุรี (GPS Location 13.5818049,99.6976402)
 • ไตรกีฬา ระยะ Standard ว่ายน้ำ 1,500 เมตร (บึงน้ำจืด), ปั่นจักรยาน 50 กิโลเมตร , วิ่ง 10 กิโลเมตร
 • ไตรกีฬา ระยะ Sprint ว่ายน้ำ 750 เมตร (บึงน้ำจืด), ปั่นจักรยาน 25 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร
 • ทวิกีฬา ระยะ วิ่ง 5 กิโลเมตร , ปั่นจักรยาน 50 กิโลเมตร , วิ่ง 10 กิโลเมตร
 • ดูเส้นทางแข่งขันและไฟล์ GPS ของเส้นทาง ว่ายน้ำ, ปั่นจักรยาน, วิ่ง

 กุมภาพันธ์

18-19 กุมภาพันธ์ 2017  รายการ Toyota Bangsaen Triathlon Master Series 2017 By Mama

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : บางแสน จังหวัดชลบุรี
 • ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน : รอยืนยัน

26 กุมภาพันธ์ 2017 (อาทิตย์) รายการ Tri Factor Series (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : หาดเตยงาม สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ไตรกีฬา Long Course ว่ายน้ำ 2000 เมตร (ทะเล), ปั่นจักรยาน 50 กิโลเมตร , วิ่ง 15 กิโลเมตร
 • ไตรกีฬา Standard Course ว่ายน้ำ 800 เมตร (ทะเล), ปั่นจักรยาน 30 กิโลเมตร , วิ่ง 8 กิโลเมตร
 • ทวิกีฬา Standard Course วิ่ง 8 กิโลเมตร ), ปั่นจักรยาน 50 กิโลเมตร , วิ่ง 8 กิโลเมตร
 • ทวิกีฬา Sprint Course วิ่ง 4 กิโลเมตร ), ปั่นจักรยาน 32 กิโลเมตร , วิ่ง 8 กิโลเมตร

มีนาคม

4-5 มีนาคม 2017 (เสาร์-อาทิตย์) รายการ Golden Triangle International Triathlon Thailand 2017

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : แม่สาย จังหวัดเชียงราย

5 มีนาคม 2017 (อาทิตย์) รายการ Tri Dash Bangkok (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามกอล์ฟบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (GPS Location 13.540939,100.6699573)
 • ไตรกีฬา ว่ายน้ำ 400 เมตร (สระว่ายน้ำ), ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร

19 มีนาคม 2017 (อาทิตย์) รายการ Hybrid Sport Sprint Triathlon (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : วีซาโน่ แอดเวนเจอร์ จังหวัดปทุมธานี (GPS Location 13.996019,100.446722)
 • ไตรกีฬา ว่ายน้ำ 750 เมตร (บึงน้ำจืด), ปั่นจักรยาน 22 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร

เมษายน

1 เมษายน 2017 (เสาร์) รายการ Xterra Phuket (เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : ภูเก็ต
 • ไตรกีฬาวิบาก

1-2 เมษายน 2017 (เสาร์-อาทิตย์) รายการ International Triathlon Nongkhai Sabaidee 2017

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : ท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย

22-23 เมษายน 2017 (เสาร์-อาทิตย์) รายการ Khanabnam International Triathlon Krabi 2017

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่

23 เมษายน 2017 (อาทิตย์) รายการ Tri Dash Bangkok (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามกอล์ฟบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (GPS Location 13.540939,100.6699573)
 • ไตรกีฬา ว่ายน้ำ 400 เมตร (สระว่ายน้ำ), ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร

มิถุนายน

3-4 มิถุนายน 2017 (เสาร์-อาทิตย์) รายการ Roboman Triathlon 2017

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ระยะแข่งขัน : รอยืนยัน

24-25 มิถุนายน 2017 (เสาร์-อาทิตย์) รายการ Challenge Nakhon Nayok 2017

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
 • ระยะแข่งขัน : รอยืนยัน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม 2017 (อาทิตย์) รายการ Tri Dash Bangkok (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามกอล์ฟบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (GPS Location 13.540939,100.6699573)
 • ไตรกีฬา ว่ายน้ำ 400 เมตร (สระว่ายน้ำ), ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร

สิงหาคม

(วันที่รอยืนยัน) สิงหาคม 2017 รายการ Naval Academy Triathlon 2017

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
 • ระยะแข่งขัน : รอยืนยัน

กันยายน

10 กันยายน 2017 (อาทิตย์) รายการ Tri Dash Bangkok (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามกอล์ฟบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (GPS Location 13.540939,100.6699573)
 • ไตรกีฬา ว่ายน้ำ 400 เมตร (สระว่ายน้ำ), ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร

(วันที่รอยืนยัน) กันยายน 2017 รายการ Roboman X 2017

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : รอยืนยัน
 • ระยะแข่งขัน : รอยืนยัน

ตุลาคม

8 ตุลาคม 2017 (อาทิตย์) รายการ Tri Dash Bangkok (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามกอล์ฟบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (GPS Location 13.540939,100.6699573)
 • ไตรกีฬา ว่ายน้ำ 400 เมตร (สระว่ายน้ำ), ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร

21-22 ตุลาคม 2017 (เสาร์-อาทิตย์) รายการ Challenge Kanchanaburi (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (GPS Location 14.4049116,99.1258211)
 • ระยะแข่งขัน : รอยืนยัน

พฤศจิกายน

5 พฤศจิกายน 2017 (อาทิตย์) รายการ Tri Dash Bangkok (สมัครแข่งขัน)

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามกอล์ฟบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (GPS Location 13.540939,100.6699573)
 • ไตรกีฬา ว่ายน้ำ 400 เมตร (สระว่ายน้ำ), ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร , วิ่ง 5 กิโลเมตร

26 พฤศจิกายน 2017 (อาทิตย์) รายการ Ironman 70.3 Thailand

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : จังหวัดภูเก็ต

ธันวาคม

(วันที่รอยืนยัน) ธันวาคม 2017 รายการ Lady Triathlon 2017

 • สถานที่จัดการแข่งขัน : รอยืนยัน
 • ระยะแข่งขัน : รอยืนยัน