คุณสามารถติดต่อพูดคุยกับเราในแต่ละหัวข้อของบทความได้จากช่อง comment ที่ด้านล่างของแต่ละบทความ แต่หากท่านต้องการติดต่อเรื่องอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาตแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านติดต่อได้สะดวกดังนี้

การส่งสินค้าหรือบริการให้รีวิว

 • ทางเว็บยินดีเปิดรับการส่งสินค้าหรือแนะนำบริการให้เราทดลองใช้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ตอบรับหรือปฎิเสธสินค้าหรือบริการตามที่ทางเว็บไซต์เห็นเหมาะสมกับทิศทางพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์
 • เมื่อตอบรับรีวิวสินค้าหรือบริการแล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งไว้ในบทความว่า เราได้รับสินค้าหรือบริการนี้มาด้วยเหตุใด เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจที่มาที่ไปของสินค้าหรือบริการที่รีวิวอย่างชัดแจ้ง
 • เนื่องด้วยความตั้งใจของทางเว็บ ที่เชื่อว่าสินค้าและบริการที่เราได้ทดลองใช้และรีวิวนั้น มีทั้งข้อดี และข้อที่ควรพิจารณา ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในทั้งสองด้านในทุกๆชิ้นงานรีวิว เพราะเราเชื่อว่าทุกสินค้าและบริการจะมีผู้ชมที่เหมาะสมกับสินค้านั้นอยู่เสมอ
 • ในการรีวิว ทางเว็บขออนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะมีการให้คะแนนจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้รีวิว
 • คะแนนรีวิว ทางเว็บเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม เมื่อผู้รีวิวมีประสบการณ์กับสินค้าหรือบริการชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น เช่น หากเรารีวิวสินค้าชนิดนี้เป็นครั้งแรก และมีการให้คะแนนไว้ หากในอนาคต ทางทีมงานมีโอกาสรีวิวสินค้าชนิดเดียวกันนี้ในอนาคต ย่อมมีข้อเปรียบเทียบเพราะประสบการณ์ที่มีมากขึ้น ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคะแนนให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่ผู้อ่านและผู้บริโภคจะได้รับ

ติดต่อเรื่องสปอนเซอร์เว็บไซต์หรือบทความ Advertorial

 • ทางเว็บไซต์เปิดกว้างที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่สนใจ โปรดติดต่อทีมงานของเราได้ที่ข้อมูลในการติดต่อด้านล่าง
 • หลังจากนั้นทางทีมงานจะขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำงานร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้บทความที่ออกมา มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ขีวิตของผู้อ่าน ตามที่ทางเว็บไซต์ได้ตั้งใจไว้

ติดต่อเรื่องอื่นๆ

 • ต้องการเชิญให้ไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าหรือบริการ
 • ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารสำหรับการ PR
 • หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม โปรดรับทราบข้อจำกัดของทีมงานเล็กๆ ของเรา เนื่องจากเรายังทำงานประจำอยู่ และทำเว็บนี้ในช่วงนอกเวลางาน อาจไม่สะดวกไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าใดๆ ในช่วงเวลาที่ชนกับเวลาของงานประจำครับ

ท่านที่ต้องการติดต่อทีมงานของเรา ท่านสามารถกรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างนี้ ทางทีมงานจะพยายามตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

หรือติดต่อบรรณาธิการได้อีกสองช่องทางคือ

 • อีเมล์ keng [at] keng.com
 • โทร : 081-8192711 (เก่ง)

%d bloggers like this: