แอบดูสวีเดน ประเทศร่ำรวยความสุข อันดับสิบของโลก

ผมมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อนรักที่สวีเดน เลยได้มีโอกาส พูดคุยและเรียนรู้บางส่วนของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขเป็นอันดับ 10 ของโลก อ่านต่อ