ออนไลน์วีดีโอ ครองใจนักการตลาด ปี 2552

ปี 2552 นี้นักการตลาดในอเมริกา เทงบไปที่ Online Video เยอะขึ้น จากการสำรวจของ Permission TV ในคำถามที่ว่า ปีนี้นักการตลาด จะเ้น้นการใช้งานอะไรในการใช้สื่อ digital marketing บ้าง ซึ่ง Online Video มาแรงเกือง 70% เลยทีเดียว Read the rest of this entry »


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.